Energoprojekt-Kraków SA

jest biurem studiów i projektów elektroenergetycznych o wieloletnich tradycjach i dużym doświadczeniu w branży budownictwa elektroenergetycznego. Założone zostało w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, a od 1994 roku działa jako Spółka Akcyjna Prawa Handlowego. Od 2006 roku dołączyło do międzynarodowej Grupy ELTEL.

Stanowi kompetentny, wszechstronny i poszukujący innowacji zespół oferujący opracowanie koncepcji, studiów wykonalności, analiz i kompletnych dokumentacji projektowych i formalno prawnych niezbędnych dla potrzeb inwestycji w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Oferta biura obejmuje również zakres telekomunikacji i analiz systemowych.

Doświadczony około 100 osobowy zespół pracowników, w którym zdecydowaną większość stanowi grupa projektantów i inżynierów to największy kapitał naszej firmy. Wśród nich są członkowie Komitetów Studiów i Grup Roboczych CIGRE. Dzięki wysokim kwalifikacjom, pogłębionym szkoleniami i praktykami w kraju i za granicą, zapewniają oni specjalistyczne i kompleksowe usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji energetycznych w obszarze przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA to firma innowacyjna, na bieżąco monitorująca i analizująca rozwój nowoczesnych technik i technologii, które wprowadza do swoich rozwiązań, stosując najnowocześniejsze oprogramowanie.

Nasze projekty charakteryzują się szczególną dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa na etapie wykonawstwa i eksploatacji obiektu, jak również dbałością o środowisko naturalne.

Dorobkiem biura są projekty większości linii 400kV i 220kV oraz stacji elektroenergetycznych 400/220/110 kV, zaprojektowanych i wybudowanych w Polsce.

Od 1996r. posiadany certyfikat ISO 9001 gwarantuje najwyższą jakość usług. Wielokrotnie zdobywany tytuł Gazeli Biznesu, świadczy o kwalifikacjach, wiarygodności, a także o przejrzystości działania i nieskazitelnej reputacji firmy, co potwierdza również posiadany certyfikat Przejrzystej Firmy.

Władze spółki:

Krzysztof Lobert

Prezes Zarządu

Sławomir Samek

Wiceprezes Zarządu

Jacek Jadziński

Członek Zarządu

Tomasz Musiał

Dyrektor Departamentu Projektowania i Realizacji

Marek Skoczek

Zespół Telekomunikacji Energetycznej